Prijevoznicima oko 110 milijuna € koristi od Schengena, ali na put ne mogu bez otpremnice

Iako su s 1. siječnja 2022. godine policija i kontrola dokumenata otišle u povijest, a Hrvatska postala 27. zemlja članica šengenskog prostora, ostale su i dalje na snazi obveze prijevoznika da na put ne kreću bez obavezne dokumentacije o dobrima koja prevoze.

Hrvatska se ulaskom u Scehngen pridružila najvećem prostoru na svijetu bez unutarnjih graničnih kontrola među državama zbog čega će, procijenio je Sektor za prijevoz Hrvatske gospodarske komore, više od pet tisuća međunarodnih prijevoznika u Hrvatskoj godišnje imati 110 milijuna eura direktne koristi.

Ukidanje granične kontrole, kako je već navedeno, ipak ne znači i ukidanje popratne dokumentacije koju prijevoznici i dalje trebaju imati jer ona služi kao dokaz o prijevozu robe u drugu državu članicu Europske unije.

Na stranicama Porezne uprave stoji da su i dalje račun, otpremnica, primka, CMR ili drugi dokument iz kojeg je razvidno da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu, dokumenti koji mogu poslužiti kao dokaz da je dobro otpremljeno ili prevezeno u drugu državu članicu.

Ako osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njen račun dobra otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu, prodavatelj dobra uz račun i umjesto prethodno navedenih dokumenta, koristi pisanu izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu koju je potpisala osoba koja je otpremila ili prevezla dobra.

Ulaskom u šengensku zonu nedvojbeno će se olakšati protočnost na granicama, poslovanje te protok roba i usluga, a dodatno rasterećenje administrativnog poslovanja i papirologije donijet će primjena digitalnih knjigovodstvenih isprava u robno-materijalnom poslovanju; eOtpremnice, ePrimke i drugih.

Digitalna tranzicija jedinstvenog europskog tržišta ionako je jedan od strateških ciljeva EU do 2030. godine.

Ostavi komentar