Poslovanje obrta – može li se odvijati preko privatnog tekućeg računa

Poslovanje obrta – može li se za poslovanje koristiti privatni tekući račun

Nakon što je početkom godine žiroračun „spojen“ s tekućim računom, obrtnici koji porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu, s pravom su se zapitali mogu li koristiti vlastiti tekući račun za poslovanje obrta.

Većina obrtnika, naime, do tada je isplaćivala plaću i ostala primanja od drugih isplatitelja na privatne račune, dok je žiroračun služio isključivo za poslovanje obrta. Porezna uprava objavila je svoje mišljenje, koje prenosimo u cijelosti:

Člankom 86. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22, dalje u tekstu: Zakon) propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke, a iznimno u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22 i 1/23) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona, tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. Iznimno, isplate primitka do 663,62 eura po jednom računu fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona mogu se izvršiti u gotovu novcu.

Sukladno navedenim odredbama, poduzetnici – pravne i fizičke osobe dužni su obavljati isplate primitaka drugim fizičkim osobama na njihov račun za plaćanje otvoren u banci.

Poreznim propisima nije propisano poslovanje isključivo putem žiro-računa ili tekućeg računa, te o tome porezni obveznici samostalno odlučuju. Stoga, nema prepreke da se poslovanje obrta odvija putem tekućeg računa.