Žiroračun možete zatvoriti 60 dana od uvođenja eura i to bez naknade

Ministarstvo financija, Porezna uprava, objavila je na svojim stranicama promjene iz svoga djelokruga koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine.

U nastavku u cijelosti prenosimo tekst sa stranica Porezne uprave koji se odnosi na promjene vezane za račune za plaćanje i neoporezive primitke.

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na račune za plaćanje

Iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama su 1. siječnja 2023. preračunati automatski iz kune u euro, bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje te bez izmjene jedinstvenog broja računa.

Građani i poslovni subjekti mogu u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, bez naknade, zatvoriti jedan ili više računa u banci i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po izboru u istoj banci.

Također, od 1. siječnja 2023. godine od kada su na snazi odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 151/22), više ne postoji obveza isplate pojedinih primitaka fizičkih osoba – građana na različite račune (tekući i žiroračun) već se primici mogu isplatiti na bilo koji račun za plaćanje u banci koji građanin ima.

Prema ranije važećem zakonodavnom okviru samo plaće, mirovine i određene vrste primitaka su se mogle isplaćivati na tekući račun, a ostali primici su se morali isplaćivati na žiro račun.

Ukidanjem te obveze administrativno se rasteretilo građane (uključujući i poduzetnike) te pojednostavio način isplate s ciljem smanjenja dodatnih troškova što obuhvaća sve porezne obveznike stjecatelje i isplatitelje primitka.

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke

S 1. siječnjem 2023. stupile su na snagu odredbe Pravilnika o porezu na dohodak kojim su iznosi neoporezivih primitaka preračunati u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje.

Dodatno, u skladu sa zakonskim odredbama koje su stupile na snagu s istim datumom, povećan je i prilagođen neoporezivi iznos primitaka učenika i studenata za rad putem učeničkih i studentskih udruga s 15.000,00 kn na 3.185,38 eura/24.000,25 kn. Ukupan neoporezivi iznos primitaka učenika i studenta za rad putem učeničkih i studentskih udruga u 2023. godini iznosi 9.556,18 eura/72.001,04 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura/24.000,25 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura/48.000,79 kn).

Nadalje, budući je novim odredbama Zakona o radu definiran rad na izdvojenom mjestu (rad od kuće), Pravilnikom o porezu na dohodak propisana je mogućnost neoporezive isplate nove novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za takav rad u iznosu do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

U nastavku se detaljnije opisuju promjene u poreznom sustavu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. Više možete pogledati ovdje​.