Osnaživanje žena: U financijskom sektoru je samo 23% top menadžerica

Osnaživanje žena kroz program Inspirativne buduće liderice

Institut ovlaštenih računovođa u Engleskoj i Walesu (ICAEW) pokrenuo je program “Inspirativne buduće liderice” s ciljem osnaživanja žena kao financijskih lidera na Bliskom Istoku.

Novi program povezat će osnaživanje žena u financijskom sektoru, odnosno utjecat će na izgradnju suradnje između liderica i studentica kako bi ih se potaknulo da podijele svoja iskustva radi usmjeravanja većeg broja žena prema voditeljskim ulogama u poslovanju, piše Fintech times.

Program ICAEW-a ima cilj unaprijediti vještine vođenja nadolazećih članova, poboljšati njihov poslovni razvoj i vještine donošenja poslovnih odluka kroz povjerljive grupne rasprave i radionice.

Za vrijeme programa sudionici će se baviti izazovima s kojima se suočavaju žene u industriji, uključujući izgradnju karijere, vođenje, poduzimanje rizika, osobni brending, ravnotežu posla i privatnog života te ulogu sponzora, trenera i mentora.

Više žena na top  pozicijama

Bliski Istok se bori s pitanjem spolne ravnopravnosti, pri čemu najveća razlika iznosi 62,6% prema Izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o globalnom spolnom jazu za 2023. godinu.

Globalno, žene drže samo 23% pozicija na razini izvršnog menadžmenta u financijama, što je malo u usporedbi s 49% zastupljenosti na početnim pozicijama u tvrtkama, piše The Fintech Times.

Povećanje broja ženskih financijskih liderica je korisno za poslovanje i ekonomiju. Niz istraživanja ističe kako veći udio žena, posebno na visokim pozicijama, potiče inovacije, otpornost i financijsku izvedbu.

Također, doprinosi većoj ekonomskoj osnaženosti žena pružajući prilike za napredovanje u karijeri, financijsku neovisnost i smanjenje neravnopravnosti među spolovima kada se radi o prihodima.

Osnaživanje žena

Amanda Line, neizvršna direktorica u Vestey Holdings, Sana Khater, izvršna direktorica za financije u ALDAR-u, i Jaimi Raikundalia, partnerica u Deloitteu, tri su mentorice prvoj grupi sudionika programa.

“Nudeći platformu iskusnim ženskim financijskim lidericama kako bi podijelile svoja iskustva s nadolazećim profesionalcima, ICAEW pomaže u stvaranju ekosustava u kojem se žene mogu međusobno podržavati i osnažiti za daljni napredak“, komentirala je Amanda Line za The Fintech Times.

“Nužno je poticati i omogućavati mladim ženama ulazak u financijski sektor s pravim alatima i vještinama kako bi uspjele u sve kompleksnijem poslovnom okruženju gdje mogu samouvjereno pridonijeti novoj perspektivi, sudjelovati u financijskim odlukama te voditi timove i organizacije. Program ICAEW-a je inicijativa na temeljnoj razini usmjerena na poticanje ženskih financijskih liderica sutrašnjice“, Sana Khater također je podijelila svoje oduševljenje inicijativom osnaživanja žena.

“Unatoč povećanoj svijesti među korporativnim i vladinim liderima za raznolikost među zaposlenicima kao pokretaču ekonomskog rasta, žene ostaju podzastupljene u financijskim sektorima. Naša istraživanja pokazuju da su u tvrtkama gdje su izvršni direktori bile žene, postoci žena u upravnim odborima i na visokim menadžerskim pozicijama bili dvostruko veći nego u ostalim tvrtkama. Zato su inicijative vođene ženama, poput programa ICAEW-a, ključne za stvaranje promjena na temeljnoj razini”, govori Jaimi Raikundalia.

Stvaranje podržavajućeg ekosustava

Važnost i potreba za programima poput ICAEW-ovog je jasna. Njegova svrha nije samo poticanje većeg broja žena na vođenje u financijskom sektoru, već i stvaranje podržavajućeg ekosustava u kojem se žene međusobno osnažuju i podupiru za daljnji napredak.

Programi poput ovog pružaju prilike za razvoj karijere i financijsku neovisnost ženama, ali doprinose i ukupnoj ekonomskoj ravnoteži i jednakosti među spolovima.