Od 1.1. povećavaju se minimalna plaća i osobni odbitak, a plaće će rasti i zbog ukidanja prireza

Od 1.1. povećavaju se minimalna plaća i osobni odbitak, a plaće će rasti i zbog ukidanja prireza

Nova godina donosi značajne promjene u sustavu poreza i doprinosa, a mijenja se i minimalna plaća od 1. siječnja 2024. godine.

Izmjene obuhvaćaju tri ključna zakona: Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o lokalnim porezima. Slijedi pregled ključnih promjena koje će oblikovati vašu buduću plaću.

Kada je riječ o doprinosima, postoji smanjenje osnovice za plaćanje doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja. Za bruto plaće do 700 eura, osnovica se smanjuje za najviše 300 eura. Za plaće između 700 i 1.300 eura, osnovica se smanjuje za polovicu razlike između limita od 1.300 eura i samog iznosa plaće. Ova promjena utječe samo na doprinose za prvi mirovinski stup.

Povećanje osobnog odbitka

Nadalje, povećava se osobni odbitak s 530,90 na 560 eura, zajedno s povećanjem koeficijenata odbitaka za uzdržavane članove. Povećava se i prag kod poreznih razreda, podizanjem granice za primjenu više stope poreza na dohodak s 3.981,69 na 4.200 eura mjesečno. To znači da će se za isplate do tog iznosa primjenjivati niža stopa, dok će iznad 4.200 eura vrijediti viša stopa.

Naposljetku, ukida se prirez na sve vrste dohodaka, uključujući plaću, honorare, dohodak od imovine i dohodak od kapitala. Uvode se nove stope poreza na dohodak, a gradovima i općinama daje se ovlast da samostalno odrede visinu poreznih stopa za dohodak. Jedinice lokalne samouprave (JLS) trebaju donijeti odluku o visini poreznih stopa tijekom četvrtog tromjesečja i objaviti ih najkasnije do kraja godine.

Porezne stope u gradovima i općinama

Ako gradovi i općine ne donesu odluku o visini porezne stope, primjenjivat će se niža stopa od 20 posto i viša stopa od 30 posto. Za općine s prirezom do 10 posto, niža stopa poreza na dohodak može iznositi od 15 do 22 posto, a viša stopa od 25 do 33 posto. Za gradove s prirezom do 12 posto, niža stopa kreće se od 15 do 22,4 posto, a viša od 25 do 33,6 posto. Za gradove s prirezom do 15 posto, niža stopa može iznositi od 24 do 34,5 posto. Grad Zagreb, s prirezom od 18 posto, može primjenjivati nižu stopu od 15 do 23,6 posto i višu od 25 do 35,4 posto.

Ove promjene imaju potencijal povećanja neto plaća zaposlenih, posebice onih s nižim primanjima. Međutim, mnogim gradovima i općinama još uvijek nije poznata visina poreznih stopa nakon ukidanja prireza. Trenutno je samo nekoliko JLS-a objavilo svoje stope poreza na dohodak za sljedeću godinu. Zna se da će Zagreb, Split i Rijeka podići stope poreza kako bi kompenzirali ukidanje prireza.