Fiskalizacija napojnica mijenja se od 1.1.2024., izdana je nova Tehnička specifikacija

Nedavno je izašla najnovija verzija Tehničke specifikacije za korisnike v. 2.5, koja donosi značajne promjene u načinu kako će se provoditi fiskalizacija za izdavanje napojnica.

Ove promjene stupaju na snagu od 1. siječnja 2024. godine i posebno su važne za sve subjekte koji su obveznici fiskalizacije i koji u okviru svog poslovanja mogu primiti nagradu ili napojnicu za kvalitetno pružene usluge.

Bitno je istaknuti da subjekti koji se ne odluče za provođenje fiskalizacije napojnica neće morati vršiti nikakve prilagodbe u svom trenutnom načinu poslovanja. To znači da će se takvi subjekti moći i dalje baviti svojim poslom na isti način kao i do sada.

Međutim, za one subjekte koji planiraju provesti fiskalizaciju napojnica, preporučujemo da potraže stručnu pomoć i podršku.

Obratite se proizvođaču ili održavatelju softverskog rješenja koje koristite za fiskalizaciju, kako biste osigurali da je vaša tehnologija usklađena s najnovijim zahtjevima i promjenama u Tehničkoj specifikaciji.

Alternativno, možete potražiti pomoć od vaše internetske tehnološke podrške kako biste osigurali glatko i ispravno provođenje fiskalizacije napojnica.

Ove promjene su usmjerene na poboljšanje transparentnosti i praćenja financijskih transakcija u ugostiteljskoj industriji te na osiguranje da svi subjekti posluju u skladu sa zakonima i propisima.

Zato je važno da se informirate o ovim izmjenama i poduzmete odgovarajuće korake kako biste bili u skladu sa zakonom i spremni za navedeni datum stupanja na snagu.

Dokument Tehničke specifikacije za korisnike možete pronaći na linku.