Napredni elektronički potpis sigurniji je od vlastoručnog

Napredni elektronički potpis sigurniji je od vlastoručnog

Posljednjih godina je elektronička komunikacija sveprisutna, stoga je najveći izazov bio kako osigurati vjerodostojnost takvog komuniciranja.

Poslovni subjekti i pojedinci koji sudjeluju u elektroničkoj razmjeni informacija žele sigurnost da su dokumenti koje šalju elektronički ostali prilikom primanja identični kao i kod slanja, odnosno neizmijenjeni te da se pošiljatelj može lako prepoznati.

U svakom odnosu, pa tako i poslovnoj ili trgovačkoj aktivnosti, povjerenje je temelj, a ono se može povećati upravo primjenom elektroničkih potpisa i ostalih usluga povjerenja.

Napredni ili vlastoručni potpis

Elektronički potpisi i usluge povjerenja mogu nedvojbeno dokazati izvor komunikacije te nam otkriti je li poruka u procesu slanja i zaprimanja bila promijenjena.

Zato se u digitalnom poslovanju, pa možemo reći i u digitalnoj eri, prednost daje naprednom elektroničkom potpisu jer za razliku od vlastoručnog, osigurava autentičnost i integritet.

No, ono što je najvažnije, napredni elektronički potpis osigurava neporecivost – potpisnik ne može opovrgnuti da je potpisao dokument.

Apliciranjem elektroničkog potpisa svaki potpisnik može biti siguran da dokument ostaje isti u trenutku zaprimanja, kao što je bio i u trenutku slanja jer u slučaju bilo kakve naknadne izmjene, dokaziv je pokušaj manipulacija.

Elektronički potpis je na nedvojben način povezan s potpisnikom, on osim što omogućava identificiranje potpisnika, omogućuje da ga isti, uz visoku razinu pouzdanja, koristiti pod svojom isključivom kontrolom.

Što jamči napredni elektronički potpis

Elektronički potpis je na nedvojben način povezan s potpisnikom, on osim što omogućava identificiranje potpisnika, omogućuje da ga isti, uz visoku razinu pouzdanja, koristiti pod svojom isključivom kontrolom.

S obzirom na to da je elektronički potpis povezan s njime potpisanim podacima, lako se može otkriti bilo koja naknadna izmjena podataka.

Pojednostavljeno, ugovor koji smo sklopili ili dokument koji smo posredovali i ovjerili elektroničkim potpisom ne može se više mijenjati, a da to ne ostane zabilježeno.

Tko su pružatelji usluge elektroničkog potpisa

  • Ovlašteni izdavatelji certifikata u Hrvatskoj su FINA i AKD koje izdaju certifikate pravnim i fizičkim osobama. Većina punoljetnih građana u Hrvatskoj ima ugrađen elektronički potpis u eOsobnoj iskaznici (eOI) koju treba samo jednom aktivirati  kako bi se moglo elektronički potpisivati dokumente.
  • Poduzetnici za identificiranje prema i poslovanje s državom koriste i FINA-in PKI certifikat, što im također omogućuje potpisivanje poslovnih dokumenata elektroničkim putem.

Ostavi komentar