Fiskalizacija napojnica: do 3.360 € godišnje se ne oporezuje

Fiskalizacija napojnica nije bauk. Evo što morate znati

Napojnica je primitak koji radnik, student ili učenik ostvari od strane trećih osoba kao nagradu za dobro obavljenu uslugu tijekom rada.

Što znači fiskalizacija napojnica u poreznim i pravnim terminima te kako se regulira? U nastavku članka saznajte odgovore na najčešća pitanja o napojnicama.

Napojnica se može ostaviti u svakoj djelatnosti gdje je to primjenjivo ili uobičajeno, kao što su ugostiteljstvo, frizerske i kozmetičarske usluge, trgovina i slično.

Osim radnicima, napojnica se može isplatiti studentu i učeniku koji rade preko studentskih i učeničkih udruga, ali ne i članovima obitelji koji povremeno rade u obrtu ili vlasnicima pravnih osoba.

Porezni tretman napojnica

Ukoliko je radnik ostvario napojnicu, poslodavac je dužan evidentirati iznos napojnice u sustavu fiskalizacije i prijaviti je Poreznoj upravi na mjesečnoj razini.

Napojnica koju poslodavac evidentira i isplati u okviru propisanog iznosa, ne oporezuje se ukoliko je ostvarena do propisanog iznosa od 3.360,00 eura godišnje. Međutim, iznos napojnice koji prelazi propisani limit smatra se oporezivim drugim dohotkom na koji se primjenjuje stopa poreza od 20%.

Nadograđeni sustav fiskalizacije

Sustav fiskalizacije napojnica funkcionira tako da se svaki račun dostavi u Poreznu upravu na fiskalizaciju  prije samog izdavanja. Napojnice se prijavljuju Poreznoj upravi putem Obrasca JOPPD najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon isplate, uz iskazivanje podataka o primateljima napojnica.

Obveznici fiskalizacije dužni su prijaviti podatke o napojnicama istovremeno s fiskaliziranim računom, a svaka izmjena podataka treba biti odmah prijavljena Poreznoj upravi. U slučaju izvanrednih situacija, obveznik fiskalizacije je dužan u roku od dva dana dostaviti izdane račune.

Što se tiče nadogradnje sustava fiskalizacije, samo su obveznici fiskalizacije koji uz fiskalizirani račun prijavljuju napojnice dužni prilagoditi svoja programska rješenja za razmjenu podataka s Poreznom upravom u realnom vremenu.

Obveznici fiskalizacije u čijem poslovanju nema primanja napojnica, nisu obvezni nadograditi sustav, no ukoliko ostvare napojnicu, na nju se ne može primijeniti porezni tretman jer ona neće biti evidentirana u sustavu.

Fiskalizacija napojnica

Svako evidentiranje napojnica se vodi u poslovnim knjigama kako bi se omogućilo praćenje primitaka i ispravnosti obračuna porezne obveze te ukoliko se otkriju neevidentirane napojnice u blagajni, to će se smatrati neprijavljenim prometom.

Napojnica se ne iskazuje kao stavka na računu, ali poslodavac može osigurati programsko rješenje za izdavanje kopija već fiskaliziranih računa s dodanim podacima o napojnicama.

Kako raspodijeliti napojnicu?

Raspodjela napojnica dogovor je između poslodavca i radnika te nije regulirana poreznim propisima. Ako je potrebno, poslodavac je slobodan iznos napojnice utvrditi dokumentom koji opisuje pravila u njihovom poslovanju.

Ovo su neki od najvažnijih aspekata fiskalizacije napojnica u poslovanju, no bitno je konzultirati se s poreznim stručnjacima kako biste bili sigurni da vaše poslovanje ispravno primjenjuje propise vezane uz napojnice.