Financijski rizik povezan s klimatskim promjenama veliki je izazov za EU

Financijski rizici povezani s klimatskim promjenama veliki su izazov za EU

Znanstvenici Zajedničkog istraživačkog centra (JRC-a) podržali su istraživanje koje je vrlo važan doprinos prvom Europskom izvještaju o procjeni koliki financijski rizik u EU predstavljaju klimatske promjene.

Istraživanje je provela Europska agencije za okoliš (EEA) na zahtjev Europske komisije, a izvještaj identificira različite ekonomske i društvene rizike s kojima će se Europa morati nositi tijekom sljedećeg desetljeća zbog klimatske krize, piše na stranicama Europske komisije.

Odgovarajući na ova upozorenja i najnoviju klimatsku znanost, Europska komisija je objavila priopćenje koje opisuje kako EU, svaka zemlja EU-a i europske regije mogu zajedno raditi na boljem predviđanju, razumijevanju i rješavanju rastućih klimatskih rizika. Isto tako, predstavljeno je kako se mogu pripremiti i provesti politike koje spašavaju živote i smanjuju troškove diljem EU, odnosno smanjuju financijski rizik zemalja članica.

Zaštita ekosustava

Prijedlozi uključuju poboljšanje podrške prirodnim ekosustavima kako bi se mogli nositi s ekstremnim vremenskim prilikama, poput suša i poplava, ali i kako se od njih zaštiti. Također, prijedlozi imaju cilj osigurati otpornost energetskih i transportnih infrastruktura, odnosno njihovu prilagodbu na sve češće ekstremne temperature.

Analiza također omogućuje identificiranje na koji način su klimatske mjere potrebne za upravljanje rizikom s oba stajališta – okolišnog i ekonomskog.

Ova temeljna evidencija je ključna za poboljšanje našeg razumijevanja koja područja su najviše pogođena štetnim učincima klimatskih promjena te koji alati mogu pridonijeti njihovu ublažavanju i smanjenju financijskog rizika.

Financijski rizik povezan s klimatskim promjenama

Financijski rizik zbog zagrijavanja

Radeći ruku pod ruku s EEA-om, znanstvenici JRC-a pružili su stručno znanje za pisanje i dijeljenje vitalnih istraživačkih podataka o mnogim različitim, klimatski povezanim rizicima kako bi pružili snažnu temeljnu evidenciju za europsku politiku o klimi.

Izrađen je izvještaj koji opisuje mnoge značajne rizike povezane sa zagrijavanjem planeta, a obuhvaća pet glavnih područja: hranu, zdravlje, ekosustave, infrastrukturu, ekonomiju i financije.

JRC je time napravio značajan doprinos, posebice u analizi financijskih rizika i povezanog utjecaja na ljude i prosperitet te financijske institucije i tvrtke.

Osim što podržava EEA, JRC nastavlja pružati znanstvena istraživanja i proizvoditi pristupačne izvještaje koji obrađuju mnoge različite aspekte klimatskih rizika. Takav kontinuirani rad osigurava da su podaci dostupni donositeljima politika kad god je potrebno.

Primjerice, JRC je istraživao kako klimatski rizici utječu na pristup financiranju MSP-ova (mikro, mala i srednja poduzeća), njihove troškove kapitala i njihovu sposobnost vraćanja dugova.

Povećana otpornost MSP-ova

Druga područja kontinuiranog istraživanja uključuju procjenu ranjivosti europskih MSP-ova na neke rizike povezane s prirodom. Ovi izazovi se kreću od pogoršanja kvalitete tla za MSP-ove u poljoprivrednom sektoru, do pristupa vodi za MSP-ove u regijama koje pate od sezonskog nedostatka vode.

Istraživanje se također bazira na pretpostavci kako će se navedeni rizici dodatno pojačati tijekom sljedećeg desetljeća, ako se nastavi neodrživa praksa.  

Upravljanje klimatskim rizicima

Dana 12. ožujka 2024. godine, Europska komisija je usvojila Priopćenje “Upravljanje klimatskim rizicima – zaštita ljudi i prosperiteta”.

Priopćenje opisuje političke akcije koje su potrebne u sljedećim godinama kako bi se pomoglo u upravljanju različitim klimatskim rizicima koji su identificirani u prvom Europskom izvještaju o procjeni klimatskih rizika (EUCRA) Europske agencije za okoliš, kao i drugim istraživanjima.

Financijski rizik povezan s klimatskim promjenama veliki je izazov za EU

Razmatranje klimatske otpornosti

Europski klimatski zakon zahtijeva da Europska unija i njene članice osiguraju kontinuirani napredak u prilagodbenom kapacitetu, jačanje otpornosti i smanjenje ranjivosti. Neke države članice se već prilagođavaju i poduzimaju prve korake u razmatranju klimatske otpornosti svojim nacionalnim planovima za energiju i klimu.

Ovo planiranje zahtijeva čvrstu i pouzdanu znanstvenu bazu kako bi se kvalitetno informiralo donositelje politika na razini EU. Kroz svoja kontinuirana istraživanja i razna promatranja, Zajednički istraživački centar daje značajan doprinos razvoju ove snažne baze za vođenje akcija o klimi.