Mikro, malim i srednjim tvrtkama bespovratna sredstva za digitalizaciju poslovanja

Bespapirno poslovanje u Hrvatskoj je moguće, evo kako

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja krajem lipnja je objavilo poziv mikro, malim i srednjim poduzetnicima za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“.

Riječ je o potporama iz Nacionalnog plana oporavka Republike Hrvatske 2021.-2026. kojima se osiguravaju sredstva za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća.

Bespovratna sredstva potpore

Cilj ovih potpora je omogućiti SME sektoru nove, odnosno značajno poboljšane proizvodne postupke, način isporuke usluga ili organizacijskih praksi, kao i jačanje digitalnih vještina.

Najniži iznos bespovratne potpore iznosi 150.000, a najviši 750.000 kuna, a za poziv je osigurano ukupno 206 milijuna kuna..

Na poziv se mogu odazvati mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje tri zaposlena na puno radno vrijeme u prethodnoj kalendarskoj godini.

Aktivnosti koje će biti prihvatljive za financiranje u sklopu poziva su izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje, implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija te jačanje digitalnih vještina zaposlenika povezanih s prethodno navedenim aktivnostima.

Prihvatljive kategorije troškova

Primjerice, prihvatljive kategorije troškova su izrada/razvoj specifičnog softvera kao što je npr. DMS, uključujući i njegovo instaliranje ili konfiguraciju za korisnika, potom troškovi nabave aplikativnih rješenja i licenci, edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava i drugi.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, što znači da je određen krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga. Nakon isteka navedenog roka, započinje postupak dodjele kojim se omogućava natjecanje između svih podnesenih projektnih prijedloga na temelju kvalitativnih aspekata.

Razdoblje zaprimanja prijava teče od 1. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022. godine, a evaluaciju pristiglih projekata će provoditi HAMAG–BICRO, nakon čega će se objaviti bodovne rang-liste i donijeti odluke o financiranju.