Zeleni certifikat: nositelji priznanja pokrenuli su pozitivan trend digitalizacije u Hrvatskoj

zeleni certifikat

U protekle tri godine projekt Zeleni certifikat je pokazao da se poslovni subjekti u Hrvatskoj sve više okreću ekološki prihvatljivim rješenjima i društveno odgovornom poslovanju.

Riječ je o projektu koji je pokrenut 2021. godine kako bi se odalo priznanje organizacijama koje su uspješno implementirale digitalizirane procese i svojim djelovanjem pozitivno utječu na okoliš i zajednicu u cjelini.

Projekt je pokrenula tvrtka Elektronički računi, najveći privatni informacijski posrednik, u suradnji s korisnicima i partnerima, kao svojevrstan nastavak zelenih aktivnosti koje provode još od 2014. godine

Nositelji Zelenog i Premium zelenog certifikata su privatne i javne tvrtke, obrti, zdravstvene ustanove, organizacije i jedinice lokalne samouprave koje brinu o okolišu i svojim djelovanjem poboljšavaju kvalitetu života te pozitivno utječu na okoliš.

Vrijedno ekološko priznanje danas nosi nekoliko stotina subjekata, među kojima su sve češće i odgojno-obrazovne ustanove koje su prepoznale vlastitu važnu ulogu u zelenoj tranziciji društva.

Smanjenje ekološkog otiska

Nositelji Zelenog certifikata u proteklih su devet godina razmijenili više od sto milijuna digitalnih dokumenata, uštedjeli oko 500 milijuna listova papira i od sječe spasili više od pet tisuća stabala. Digitalizacijom procesa, smanjili su udio CO2 za više od 60.000 kilograma, čime su nedvojbeno pozitivno utjecali na okoliš i smanjili svoj ekološki otisak.

Naime, jedan od načina na koji smanjujemo ekološki otisak je upravo kroz digitalizaciju jer time štedimo papir i manje zagađujemo okoliš, a ono što je dodatna vrijednost je manje opterećenje zaposlenika koji imaju više vremena za kvalitetno provođenje poslovnih procesa.

Za zaposlenike nositelja ekoloških certifikata sigurno je da su izvrsno savladali digitalnu ovjeru i pohranu elektroničkih dokumenata, a priznanjem Zeleni certifikat te su organizacije pokazale i da su važni dionici zelene tranzicije hrvatskog gospodarstva.

Svojim djelovanjem je svaki od nositelja Zelenog certifikata potaknuo i druge poslovne subjekte da se okrenu ekološki prihvatljivijim rješenjima te da svojim djelovanjem konstantno rade na poboljšanju kvalitete života svoje zajednice.

Zeleni certifikat donosi zelenu budućnost

Nositelji Premium zelenog certifikata ulažu u edukaciju, potiču izvrsnost, nagrađuju i podupiru privatni život svojih zaposlenika. To su tvrtke i institucije koje ulažu u zaštitu okoliša, educiraju javnost i kontinuirano ulažu u zelenu budućnost.

Kako ističu iz tvrtke Elektronički računi, koja je i inicijator projekta Zeleni certifikat, poslovnih subjekata koji su pokazali sve navedeno iz dana u dan je sve više, a tvrtke koje su u posljednjem kvartalu postale nositeljima vrijednog ekološkog priznanja Zeleni certifikat i Premium zeleni certifikat su sljedeće:

ZELENI CERTIFIKAT

BAUERFEIND d.o.o., MEDMAR putnička agencija d.o.o. za trgovinu, TERRA JASKA d.o.o., KOROZIJA-ZAGREB d.o.o., 5 E d.o.o., Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božo Soldo, Fuchs maziva d.o.o., Marché restorani d.o.o, TELECRON d.o.o. za telekomunikacije, IR-LUKS d.o.o., PERAN d.o.o., MPG d.o.o., VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ENJINGI, vl. Ivan Enjingi, OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI, COLLUSTRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, VERBA CENTAR d.o.o. , DALVO INTERIJERI d.o.o. za usluge i trgovinu, SOLIDOR d.o.o.

PREMIUM ZELENI CERTIFIKAT

GRAFOPROM TISAK d.o.o., Konica Minolta Hrvatska – poslovna rješenja, d.o.o., JADRAN D.D., Zagrebačka burza d.d., HAVAS – Zemaljske usluge d.o.o. za usluge, GEC d.o.o.,  ŽITO d.o.o.

Tko može sudjelovati u projektu

U projektu mogu sudjelovati poslovni subjekti koji su se uspješno digitalizirali, a svojim društveno odgovornim radom poboljšavaju kvalitetu života te pozitivno utječu na okoliš i zajednicu u cjelini.

Zeleni certifikat

Ovo priznanje dodjeljuje se manjim tvrtkama i organizacijama koje imaju integrirano rješenje za slanje eRačuna i eDokumenata, digitalno arhiviraju ili učitavaju ulazne eRačune u računovodstveni program. To su oni subjekti koji svakim razmijenjenim eDokumentom izravno, pozitivno utječu na okoliš.

Premium zeleni certifikat

Riječ je o priznanju koje se dodjeljuju većim tvrtkama koje uz digitalizaciju trebaju zadovoljiti barem jedan kriterij iz kategorije društveno odgovornog poslovanja: zaposlenici, zajednica i okoliš.

Osim ranije navedenih uvjeta, za nositelje Premium zelenog certifikata podrazumijeva se i višegodišnja razmjena eRačuna i aktivna primjena komplementarnih digitalnih usluga.

Koje su još tvrtke u 2021., 2022. i 2023. godini postali nositeljima priznanja Zeleni i Premium zeleni certifikat možete pogledati na poveznici.

Ostavi komentar