Zelena tranzicija je neizbježna, a naša dužnost je ostaviti bolji svijet budućim naraštajima

Zelena tranzicija je neizbježna, a naša dužnost je ostaviti bolji svijet budućim naraštajima

Digitalizaciju i zaštitu okoliša ne smijemo gledati kroz osobni interes i novčani prihod, već kao alat kojim ćemo budućim naraštajima ostaviti bolji svijet, smatra Ivana Brkić Javorović, direktorica tvrtke Andiva.

Uslužna djelatnost mora se graditi na vrijednostima društveno odgovornog poslovanja, prvenstveno u vidu ostvarivanja profita na društveno odgovoran način, dio je vizije poduzeća Andiva.

Ova je tvrtka u svoju misiju ugradila konstantno praćenje trendova u poslovanju, aktivno praćenje zakonskih regulativa i kontinuirano usavršavanje kako bi svojim klijentima osigurali unaprjeđenje poslovnih procesa u skladu sa suvremenim dostignućima.

No, ono što je važno za istaknuti,  sve od navedenoga prvo primjenjuju u vlastitom poslovanju, što pokazuje i Zeleni certifikat koji je Andiva zaslužila za digitalnu izvrsnost i društveno odgovorno poslovanje.

Podsjetimo, ekološki projekt Zeleni certifikat, najvećeg informacijskog posrednika tvrtke Elektronički računi, pokrenut je krajem 2021. godine kako bi se odalo priznanje tvrtkama i organizacijama koje su uspješno implementirale digitalizirane procese u svoje poslovanje i svojim djelovanjem poboljšavaju kvalitetu života te pozitivno utječu na okoliš i zajednicu.

Potpora digitalnoj tranziciji raste: Zeleni certifikat broji sve više nositelja

Temeljne vrijednosti projekta ujedno su i temeljne vrijednosti tvrtke Andiva –  zeleno i bespapirno poslovanje te zaštita okoliša kao dio poslovnog identiteta.

„Surađujemo s brojnim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, komunalnim i kulturnim tvrtkama s područja cijele Hrvatske, ali i brojnim institucijama koje su prepoznale mogućnosti napretka i obnove kroz sredstva Europske unije. Projekti su različiti, ali ono što im je zajedničko je vrijednost koju donose zajednici u kojoj djeluju“, istaknula je Ivana Brkić Javorović, direktorica tvrtke Andiva j.d.o.o.

 Andiva je svoju digitalnu transformaciju započela još 2019. godine uvođenjem eRačuna o čemu danas imaju samo riječi hvale.

„Naš informacijski posrednik, servis mojeRačun, u potpunosti je bio spreman za uvođenje obaveznog eRačuna u javnoj nabavi, što je nama gospodarstvenicima te 2019. godine bilo itekako od koristi. Podsjećam da je proces uvođenja eRačuna za nas poduzetnike bio otežan jer nismo dobili primjerenu edukaciju, ali je mojeRačun omogućio da nam prilagodba ipak prođe bez ikakvih poteškoća“, prisjetila se Brkić Javorović.

Zelena tranzicija poslovanja

Tvrtka Andiva bavi se pripremom i provođenjem postupaka javne i jednostavne nabave za naručitelje na području cijele Republike Hrvatske pa, osim kroz vlastito poslovanje, zelenu politiku provodi i kroz instrument zelene javne nabave u natječajima.

Brkić Javorović ističe kako zelena javna nabava predstavlja instrument zaštite okoliša kojim se potiču javna tijela na nabavu roba, usluga i radova koji bi kroz svoj životni vijek imali manji utjecaj na okoliš od onih roba, usluga i radova koje bi subjekti inače nabavljali.

Mjerila o kojima direktorica Andive govori, a koja sadrže ključne pritiske na okoliš, odnose se na: toksičnost, potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost, emisiju stakleničkih plinova i CO2, usluge čišćenja, električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, električna vozila, hibridna vozila ili vozila s niskim emisijama.

„Mjerila zelene javne nabave provode se i kroz uvjete i zahtjeve dokumentacije o nabavi te, primjerice, kroz samo izvršavanje ugovora. Korištenjem zelene javne nabave izravno se utječe na poboljšanje okolišne učinkovitosti kupljene robe, usluga i radova“, naglašava Ivana Brkić Javorović

Riječ je o tome da, s obzirom na to da su postupci javne nabave javno objavljeni, svi zainteresirani gospodarski subjekti imaju uvid u način rada jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave, a tom javnom dostupnošću, javnost se educira o promjenama, odnosno nastojanjima koja se žele postići kroz zelenu politiku.

„Ulaganjem u vlastita znanja o temi zelene politike, ulažemo u zelenu budućnost jer sva stečena znanja prenosimo i provodimo kroz postupke javne nabave jer je nama to trenutno jedan od najbitnijih alata kako upoznati javnost, odnosno naručitelje o potrebi primjene zelene politike kroz sustav zelene javne nabave“, pojašnjava Brkić Javorović.

Digitalno desetljeće EU

Da je zelena tranzicija obveza Hrvatske, jednako kao i ostalih članica Europske unije, govori se već dugi niz godina. U ovom je digitalnom desetljeću, koje traje još samo do 2030. godine, EU namijenila oko 7,5 milijardi eura za ulaganja u digitalizaciju zemalja Unije.

Digitalni kompas jasno pokazuje ciljeve za koje će navedena sredstva biti utrošena: vještine, sigurna i održiva digitalna infrastruktura, digitalna transformacija poduzeća te digitalizacija javnih usluga.

„Ponovit ću činjenicu na koju Europska komisija jasno upozorava već nekoliko godina: digitalna transformacija danas više nije pitanja izbora – ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. Ona utječe na svaki sektor gospodarstva i danas više nije tema hoćemo li je početi provoditi, nego koliko brzo ćemo je provesti. O našoj prilagodbi na digitalno poslovanje ovisi i naša spremnost da budemo konkurenti na tržištu“, smatra Ivana Brkić Javorović.

Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje, smanjenje ekološkog otiska i zelena politika odavno su nadrasle postupke kao što je recikliranje ili zbrinjavanje otpada. Zelena politika danas se provodi i u svim kućanstvima, a za dobru upravu, javnog tijela ili poduzeća, postala je temelj planiranja, razvoja i rasta.

U Hrvatskoj se tek posljednjih godina nešto glasnije govori o zelenoj politici, zelenoj javnoj nabavi ili kružnom gospodarstvu, no treba napomenuti da su to strateški ciljevi EU, ugrađeni u različite uredbe još od početka novog milenija.

“Danas za zelenu tranziciju više nema alternative ni u gospodarstvu ni u poljoprivredi, ali isto tako ni u komunalnim uslugama. Iza nas su desetine projekata koji su provedeni po najvišim ekološkim standardima, a meni je osobno najbolji primjer dobre prakse projekt “GREEN ECONOMY AND CO2 – GECO2” , koji je ujedno i proglašen najboljim EU projektom doprinosa znanosti i inovacija, u kojem je jedan od partnera bila Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije, za koju je Andiva pružila usluge pripreme provedbe postupka nabave u okviru navedenog projekta. Zbog toga vjerujemo da se svijest o zelenoj budućnosti konačno mijenja nabolje“, ističe direktorica tvrtke Andiva.

Ono o čemu trebamo voditi računa, smatra Ivana Brkić Javorović, je da nam digitalizacija i zaštita okoliša ne budu isključivo osobni interes i novčani prihod, već alat pomoću kojeg ćemo ostaviti bolji svijet budućim naraštajima.