Od 1.7. trgovinama se zabranjuje rad nedjeljom

Rad nedjeljom

Posljednjim izmjenama i dopunom Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 33/23) zuvedena su nova pravila za rad nedjeljom za trgovine, koja stupaju na snagu 1. srpnja 2023. godine.

U poslovanju trgovačkih objekata mijenja se mnogo toga; radno vrijeme prodajnih mjesta je do 90 sati tjedno, u što su uključene i nedjelje te blagdani. Trgovac samostalno može raspodijeliti radne sate, od ponedjeljka do subote. Naime, 90-satno ograničenje radnog vremena propisano je na razini tjedna podijeljenog u 6 radnih dana, a ne na razini dnevnog ograničenja radnog vremena.

Stoga je moguće radno vrijeme prodajnog objekta i duže od 15 sati dnevno, ali ne smije prijeći 90 sati tjedno, što će se posebno nadzirati.

Zabrana rada nedjeljom i blagdanima

Počevši od 1. srpnja 2023. godine, prodajni objekti bit će zatvoreni nedjeljom. Zakonodavac je odredio mogućnost da je do 16 nedjelja u godini radno, pri čemu trgovac samostalno određuje koje su to nedjelje s osnove individualnih potreba, sezonalnosti, mikrolokacije i drugih relevantnih čimbenika.

U tjednima u kojima je nedjelja radna, najveći dopušteni tjedni fond sati uvećava se za 15 sati tako da čini maksimalno dopuštenih 105 radnih sati tjedno od ponedjeljka do nedjelje.

Za godinu donošenja izmjena Zakona, odnosno 2023. treba naglasiti kako se neće ubrajati ranije radne nedjelje, nego će se odrediti 16 neradnih nedjelja do kraja godine. Pojednostavljeno, počevši od 1. srpnja 2023. pa do kraja 2023. ostalo je 27 nedjelja od kojih trgovci mogu izabrati njih 16 kada će im raditi prodajni objekti po izboru.  koje će im raditi pojedini prodajni objekt.

Sukladno zakonskim odredbama, trgovac je obavezan voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa. Spomenuta evidencija mora biti dostupna za nadzor državnom inspektoratu, što znači da su uvijek mora nalaziti u prodajnom objektu.

Osim toga, u svrhu provedbe inspekcijskog postupka Ministarstvo financija, Porezna uprava, dužna je nadležnom inspektoru, na njegov zahtjev, dostaviti podatke iz sustava fiskalizacije o radnoj nedjelji trgovca.

Trgovci, obveznici fiskalizacije, i nadalje su obavezni prijaviti svaku promjenu o poslovnom prostoru. To znači da trgovci kod kojih zbog zabrane rada nedjeljom i blagdanima, odnosno mogućnosti rada samo 16 nedjelja u godini, dolazi do promjene radnog vremena (radnih dana i radnog vremena) prodajnih objekata moraju Poreznoj upravi prijaviti podatak o promjeni radnog vremena.

Iznimke od pravila

Pravila o 90 satnom tjednom ograničenju i pravilo o zabrani rada nedjeljom i blagdanom ne primjenjuju se na sljedeće prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

 • željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,
 • benzinskih postaja,
 • bolnica,
 • hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Osim toga, ne primjenjuju se ni na:

 • otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i
 • prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko,
 • prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama,
 • prodaju putem automata i
 • prodaju na daljinu.

Distribucija tiska, odnosno novina putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

Plaće zaposlenika

Za rad nedjeljom radnicima pripada pravo na uvećanu plaću, pri čemu sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 % i povećanje se ne smije obračunati na iznos manji od iznosa minimalne plaće u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći (minimalna plaća za 2023. iznosi 700,00 eura bruto).