Ovo su glavne zakonske promjene koje su na snazi od 1.1.2024.

Ovo su glavne promjene koje su na snazi od 1.1.2024.

Vlada je jedinicama lokalne samouprave omogućila da sami odrede porezne stope na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti, što ima za cilj poticanje rasta plaća građana S prvim danom 2024. stupili su na snagu novi zakoni vezani uz oporezivanje, a njih je točno devet: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon…

Pročitaj više