Digitalna transformacija u poslovanju

Foto: ilustracija

Pojmom digitalna transformacija često se opisuje bilo kakav oblik digitalizacije nekog procesa ili usluge. Iako to nije pogrešno, da bismo govorili o transformaciji ipak mora postojati određena korist koju ta transformacija donosi.

Uobičajeni je pristup zamijeniti postojeći poslovni proces njegovom digitalnom inačicom. Primjerice, umjesto papirnatih računa slati eRačune ili umjesto papirnatih otpremnica možemo slati eOtpremnice.

No, ako se prema tim dokumentima u obradi ponašamo kao u papirnatom procesu, ne možemo govoriti o digitalizaciji poslovanja, a posebice ne o digitalnoj transformaciji.

Zašto? Zato što digitalna trasnformacija procesa ne završava samo na elektroničkoj razmjeni dokumenta, nego podrazumijeva elektroničku obradu, knjiženje, plaćanje i pohranu u elektronički arhiv.

Zamjena papirnatih procesa u digitalne

  • O prednostima zamjene papirnatih poslovnih dokumenata elektroničkima govori se već više desetljeća, no tek se uvođenjem eRačuna počelo intenzivnije na tome raditi.
  • Primjerice, tvrtke koje su pravilno uvele elektronički račun uglavnom su provele i digitalizaciju procesa obrade i ovjere eRačuna, što je pokazatelj da jedan transformacijski korak u pravilu stvara preduvjete za sljedeći.
  • Digitalna se transformacija, naravno, nikako ne može ograničiti isključivo na jednostavnu zamjenu papirnatih procesa elektroničkima jer digitalizirani proces nudi mnogobrojne mogućnosti koje nisu moguće u papirnatom svijetu

Povezivanje s business intelligence uslugama

Tvrtkama u Hrvatskoj danas je dostupno povezivanje procesa razmjene digitalnih dokumenata s business intelligence uslugama pa tako već kod slanja eRačuna mogu znati jesu li njihovi kupci, primjerice, u tom trenutku u blokadi.  Ovaj tip digitalnih usluga pruža mogućnost da se „nestabilnog“ poslovnog partnera na vrijeme zamijeni stabilnijim i tako osigura kontinuitet poslovanja.

U Hrvatskoj je pokrenut trend razvoja fintech usluga koje omogućuju financiranje među pojedincima, bez posredstva financijskih institucija.

Stvaranje novih digitalnih proizvoda

Najzahtjevniji korak u digitalnoj transformaciji je stvaranje potpuno novih proizvoda i usluga temeljenih isključivo na digitalnoj platformi.

U Hrvatskoj je pokrenut trend razvoja fintech usluga koje omogućuju financiranje među pojedincima, bez posredstva financijskih institucija.

Fintech se razvija i u smjeru gdje će procesi plaćanja i informacija o uplatama biti sastavni dio ERP i računovodstvenih softvera, što će omogućiti dodatno povećanje operativnosti kroz digitalizaciju.