Vaučeri Ministarstva gospodarstva za digitalnu transformaciju MSP-a

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri će doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije i unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Vrste vaučera

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Vaučer za digitalni marketing
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
  • Vaučer za složena digitalna rješenja

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati

  • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Indikativna raspodjela sredstava po pojedinoj vrsti vaučera:

Vrsta vaučeraIndikativna alokacija
po vrsti vaučera (EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina1.924.480
Vaučer za digitalni marketing1.990.850
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije1.194.500
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti2.919.900
Vaučer za složena digitalna rješenja1.924.480
Ukupna alokacija Poziva:9.954.210

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

Vrsta vaučeraMaksimalni iznos potpore
(EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV9.990,00
Vaučer za digitalni marketing – VDM9.990,00
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT9.990,00
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO14.500,00
Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD19.900,00

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

Rok za prijaveIndikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine3,318,070 EUR

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.