Promjene u obračunu plaće u javnom sektoru

Euro

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama od 1. listopada iznosi 6.663,47 kn, što je povećanje od šest posto u odnosu na dosadašnju osnovicu koja je iznosila 6.286,29 kuna. Primjena te osnovice predviđena je do zaključno s obračunom plaće za prosinac 2022. godine.

Osim osnovice, od ove godine iznos božićnice u javnom sektoru podiže se s 1500 na 1750 kuna, a dar za dijete sa 600 na 753 kune, dok će se regres podići s 1500 na 1750 kuna.

Od 1. travnja 2023. godine osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama rast će za još dva posto, a pregovori o novom povećanju osnovice plaće u idućoj godini započet će najkasnije u trećem tjednu rujna.