Porez na dohodak u okviru PEPP-a ne plaća se do 796,44 € godišnje

Porezna uprava nedavno je primila upit od poreznog obveznika u vezi s oporezivanjem primitaka unutar Paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda, PEPP-a.

Upit je proizašao iz situacije u kojoj poslodavac odbija izvršiti uplate na račun slovačke tvrtke koja pruža usluge upravljanja PEPP-om. Poslodavac strahuje od plaćanja poreza na dohodak na te isplate, što je izazvalo zabrinutost poreznog obveznika.

U odgovoru na ovaj upit, Porezna uprava ističe da je porezni tretman primitaka unutar PEPP-a detaljno propisan člankom 21. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o PEPP-u. Prema ovom članku, primjenjuju se odredbe poreznog zakona koje se odnose na primitke temeljene na ugovoru o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju.

Konkretno, članak 9. stavak 1. točka 18. Zakona o porezu na dohodak jasno navodi da porez na dohodak nije obavezan na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist radnika, uz pristanak radnika, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu. Ovo se primjenjuje do određenog limita od 66,37 eura mjesečno ili ukupno do 796,44 eura godišnje za svako porezno razdoblje.

Stoga, Porezna uprava potvrđuje da poslodavci koji sklapaju ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju unutar PEPP-a s radnicima, uz njihov pristanak, neće biti dužni platiti porez na dohodak na te isplate do navedenog limita.

Ovo pojašnjenje trebalo bi pružiti jasnoću i olakšati poslodavcima i radnicima koji sudjeluju u PEPP-u, osiguravajući poštivanje zakonskih odredbi vezanih uz porezne obveze na ove primitke.

Porezna uprava ističe važnost pridržavanja propisa te je otvorena za dodatne upite i pojašnjenja vezana uz oporezivanje u kontekstu PEPP-a radi osiguravanja poštivanja poreznih obveza i prava poreznih obveznika.