Projektima energetske učinkovitosti Opća bolnica Zadar zaslužila je Zeleni certifikat

Opća bolnica Zadar

Smanjenje troškova električne energije i ugljičnog otiska, digitalizacija svih poslovnih procesa u administraciji, provedba edukativnih aktivnosti za javnost o zaštiti okoliša i projekt uspostave referentnog centra Getinge sterilizacije, samo je dio aktivnosti koje Opća bolnica Zadar provodi kao dio svoje zelene politike.

Ti projekti ujedno su razlog zašto je ova zdravstvena ustanova jedan od nositelja priznanja Zeleni certifikat za digitalnu izvrsnost i društveno odgovorno poslovanje.

Podsjetimo, projekt Zeleni certifikat započet je 2021. godine kako bi se odalo priznanje poslovnim subjektima koji su uspješno implementirali digitalizirane procese u svoje poslovanje i svojim djelovanjem pozitivno utječu na okoliš i zajednicu.

Opća bolnica Zadar izvrstan je primjer kako se briga o okolišu i zajednici u cjelini može provoditi u svim segmentima poslovanja, ali i kako javne ustanove mogu biti pokretači zelene tranzicije u svome okruženju.

Jedna je od rijetkih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj koja je 2022. godinu završila pozitivnim rezultatom, ali i vodeća po ulaganjima i povlačenju sredstava iz Europskih fondova upravo kako bi osigurala smanjenje operativnih troškova, povećala kvalitetu usluge za pacijente i povećala energetsku učinkovitost.

OB Zadar

Izgradnja solarne elektrane

Poliklinika koja djeluje u sklopu Opće bolnice jedan je od objekata koji je važna stavka te zelene tranzicije koju bolnica provodi; uspješno su aplicirali na natječaj iz Programa »Energija i klimatske promjene« s ciljem smanjenja troškova električne energije bolnice i to instaliranjem kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, što će doprinijeti sigurnosti opskrbe i zaštiti okoliša smanjenjem emisija CO2 za 65,3 tone godišnje.

U sklopu projekta, čija je vrijednost 261.352,88 eura, na krovu zgrade Poliklinike izgradit će se solarna elektrana, a bolnica bi, samo na struji, trebala uštedjeti nešto više od 26.500 eura godišnje.

No, to je samo dio inicijativa za povećanje energetske učinkovitosti OB Zadar jer u 2023. godini planiraju aplicirati i na druge projekte za smanjenje CO2 i troškova električne energije, odnosno obnovu zgrada interne, ginekologije i pedijatrije.

Ipak, zelena tranzicija u zadarskoj bolnici nije započela navedenim projektima. Godine 2020. obnovljena je kotlovnica, a bolnički je dimnjak „zazelenio“ nakon prelaska na novi izvor energije – plin. Time su smanjili štetne emisije CO2 za oko 433 tone godišnje, što je pozitivno utjecalo na kvalitetu života zajednice i okoliš.

Dovršetak Dnevne bolnice

Građevinski radovi na projektu izgradnje i opremanje dnevne bolnice Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice službe za kirurgiju, trebali bi biti završeni u svibnju 2023. godine.

Pokrenut s ciljem da omogući prelazak s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnice, što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana za razvoj kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica i općih bolnica u Republici Hrvatskoj, projekt bi trebao značajno podići razinu kvalitete zdravstvene zaštite cijele županije.

Sigurnost je prioritet u bolnici

Zeleni certifikat OB Zadar

Društveno odgovorno poslovanje u Općoj bolnici Zadar njeguje se i kroz odnos prema zaposlenicima. Ova je zdravstvena ustanova provela projekt „Vaša je sigurnost u našim rukama“ usmjeren na unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Kroz ovaj projekt bolnica je educirala zaposlenike o kontroli infekcija povezanih s bolničkom skrbi koje su značajan javnozdravstveni problem na globalnoj razini jer utječe na mortalitet i morbiditet bolesnika u bolnicama.

Zelena administracija

Ulaganje u zaposlenike u Općoj bolnici Zadar očituje se i kroz automatizaciju rada i optimizaciju troškova poslovanja. Opća bolnica Zadar koristi Bolnički informacijski sustav (BIS) u svrhu lakšeg upravljanja administracijom bolničke ustanove s ciljem olakšanja rada zdravstvenog osoblja, ali i kvalitetnije skrbi i sigurnosti pacijentima.

Osim toga, ima implementiran i laboratorijski informacijski sustav (LIS) čime se povećala učinkovitost laboratorijskih procesa, ubrzala obrada i doseg podataka, ali i njihova zaštita i sistemska sigurnost. Opća bolnica Zadar uvela je web aplikaciju Patient Portal zagrebačke tvrtke EHS, kojom će pacijenti moći primati nalaze i radiološke slike digitalnim putem te ima razvijen i implementiran sustav PACS/RIS rješenja.

Jedan su od korisnika i mojeRačun usluga koje su se, kako kažu, pokazale kao najpristupačnije, s najboljom podrškom i najlakšom integracijom jer je servis najbolje odgovarao postojećem ERP-u.

„Uloga servisa mojeRačun u digitalnoj transformaciji Opće bolnice Zadar uvelike je doprinijela znatnom smanjenju troškova isporuke i obrade računa, smanjenju gubitka računa na putu do primatelja, bržoj naplati i kontroli plaćanja, mogućnosti povezivanja računovodstvenih sustava tvrtke sa sustavom e-Račun u smislu potpune automatizacije procesa fakturiranja, smanjenju troškova vezanih uz otklanjanje pogrešaka nastalih ručnim aktivnostima u procesu slanja i zaprimanja računa, mogućnosti dodavanja priloga računima (narudžbe, ugovori, otpremnice, dopisi…), olakšanom pristupu podacima za plaćanje primateljima računa i sigurnom eArhivu računa i priloga“, ističu iz Opće bolnice Zadar.

Projekt Zeleni certifikat

Dobitnici Zelenog certifikata, kako je vidljivo iz primjera Opće bolnice Zadar, odavno su savladali digitalnu ovjeru i pohranu elektroničkih dokumenata,  a ovim priznanjem su pokazali da su važni dionici zelene tranzicije. To su tvrtke i institucije koje ulažu u zaštitu okoliša, educiraju javnost i kontinuirano ulažu u zelenu budućnost, ali istovremeno ulažu u edukaciju, potiču izvrsnost, nagrađuju i podupiru privatni život svojih zaposlenika. Javne ustanove, kao Opća bolnica Zadar, pokazatelj su da svi imamo važnu ulogu u građenju zelene budućnosti.

Više o projektu Zeleni certifikat možete pronaći na poveznici OVDJE.

Fotografije: https://www.bolnica-zadar.hr/