Ekološki certifikati ključni su za turizam. Evo 7 razloga zašto

ekološki certifikati

Osviješteni gost prije će odabrati uslugu hotela koji ulaže u zelene politike, odnosno njegovo ulaganje u održivi razvoj potvrđuju ekološki certifikati.

Zaštita okoliša od velikog je značaja za naš život, ali postaje i sve važnija za napredak turizma. Za Hrvatsku, kao turističku zemlju, briga o okolišu bit će temelj za ostvarivanje gospodarskog blagostanja.

Zeleno poslovanje danas je veliki trend u svijetu i sve više gostiju traži jasan dokaz da hotel ili drugi turistički smještaj u koji dolaze pridonose manjem zagađenju okoliša i očuvanju prirodnih ljepota koje ih okružuju.

Društveno odgovorno poslovanje tvrtke koje upravljaju tim hotelima dokazuju različitim ekološkim certifikatima.

Zahvaljujući njima gosti znaju da je riječ o hotelu koji je visoko kvalitetan i brine o okolišu, uveo je tehnološka rješenja za smanjenje potrošnje resursa kao što su energija i voda te upravlja poslovanjem na ekološki prihvatljiv način.

Nositelji ekoloških certifikata su hoteli, apartmanska naselja i i kampovi koji su osigurali zdravo okruženje za goste i zaposlenike i time direktno utječu na njihovo zadovoljstvo te ispunjenje njihovih očekivanja.

Strategija zelenog turizma

U Hrvatskoj je još 2016. godine donesen Akcijski plan razvoja zelenog turizma koji se temelji na održivosti: odgovorno korištenje prirodnih resursa, korištenje „čiste“ energije, zaštita baštine, učinci na lokalnu ekonomiju i briga za gosta.

Vizija je da Hrvatska postane predvodnicom održivog turizma u Europskoj uniji primjenjujući najbolje svjetske prakse zaštite okoliša i društveno odgovornog poslovanja.

Održivi turizam znači da su poduzete sve mjere kako bi gospodarske aktivnosti bile održive i dugoročne, ali i da donose društvenu i gospodarsku korist svim uključenim dionicima.

Uz primarne ciljeve kao što su podizanje kvalitete smještaja i rad na podizanju kvalitete ljudskih potencijala, strateški je cilj uvesti praksu zelenog poslovanja za sve pružatelje usluga u turizmu.

Zeleno poslovanje osim brige o okolišu i zajednice u cjelini podrazumijeva i reduciranje operativnih troškova.

Tehnološka rješenja u turizmu ne omogućuju isključivo rješenja za automatizaciju hotelskih soba za uštedu električne energije, nego i automatizaciju administrativnog poslovanja.

Tu se također štede značajni resursi; uredski materijal, troškovi rada, a ujedno se pozitivno utječe na okoliš i veće zadovoljstvo zaposlenika.

Gosti traže eko-certifikate

Sve veći broj gostiju danas prepoznaje važnost brige o okolišu, a na svojim putovanjima traže smještaj koji dijeli njihove vrijednosti i podržava ekološki prihvatljiv i održiv turizam. Velike hotelske grupacije svugdje u svijetu razvijaju i nagrađuju ekološke i kulturne programe kojima podržavaju lokalno gospodarstvo i tako pokazuju da brinu i o zajednici u kojoj djeluju.

Ekološki certifikati i eko-oznake su dobrovoljni instrumenti kojima hotelijeri pokazuju da se briga o okolišu i zajednici u cjelini može voditi u svim segmentima poslovanja.

Oznake i certifikati su u skladu s međunarodnom politikom održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.

Očekivanja su da će osviješteni potrošač (gost) prije odabrati proizvod ili uslugu s nekom od oznaka koje su dokaz ekološke osviještenosti pružatelja turističke usluge.

Osim toga, ekološki certifikati potvrđuju da se u takvom hotelu provodi širenje ekološke svijesti među osobljem, gostima hotela i svima koji dolaze u doticaj s njihovim uslugama.

Ekološki certifikat pokazatelj je da su hoteli koji ga imaju održivi hoteli, a to znači da svoje poslovanje vode na održivom principu.

Prednosti posjedovanja eko oznake:

  • Eko oznaka ili certifikat pokazuje i dokazuje kvalitetu
  • Dokaz je brige o okolišu u svim segmentima poslovanja
  • Dokaz je primjene ekološki prihvatljivih tehnoloških rješenja
  • Dokaz je da štedite na potrošnji prirodnih resursa (vode, energije…)
  • Dokaz je brige o zaposlenicima i društvu u cjelini
  • Dokaz je brige za zadovoljstvo gostiju
  • Doprinosi boljoj kvaliteti usluge i jača poziciju na tržištu

Nositelji ekoloških priznanja pozitivno se ističu naspram turističkih smještaja koja ih ne posjeduju. Dodijeljeni eko certifikati su vrlo važni u poslovanju jer jačaju atraktivnost hotela, turističkih naselja i apartmana.

Jačaju time i njihovu poziciju na tržištu, što posljedično dovodi i do boljeg poslovanja te povećanja prihoda.

Zeleni certifikat

Zeleni certifikat je ekološko priznanje koje se dodjeljuje poslovnim subjektima koji su pokazali digitalnu izvrsnost i društveno odgovorno poslovanje.

Nositelji mogu postati hoteli, turistička naselja i apartmani koji su uspješno implementirali digitalizirane procese i energetski učinkovite mjere u svoje poslovanje i svojim djelovanjem poboljšavaju kvalitetu života te pozitivno utječu na okoliš i zajednicu.

Zelenim certifikatom pokazujete gostima da ste društveno odgovorni i da pridonosite manjem zagađenju okoliša i očuvanju prirodnih ljepota koje nas okružuju.

Današnji gosti više ne biraju isključivo „sunce i more“, nego pri izboru destinacije sve češće biraju smještaj sa certifikatom koji im jamči da je učinjeno sve kako bi se smanjio ekološki otisak i osiguralo održivo poslovanjem.

Zelenim certifikatom možete pokazati da ste to vi.